Đang cập nhật
Phần 1: Cài đặt và sử dụng ADB Tools

1. Bước quan trọng đầu tiên: Mở khoá OEM và bật USB debug trên điệt thoại.

  • Làm theo hướng dẫn như hình ảnh
2. Cài Samsung USB Drivers
1.jpg
  • Edit Environment Variables
3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

---> Khởi động lại máy tính
4. Tạo shortcut cmd ra desktop dùng để xoá app.
  • Ra ngoài desktop chọn nhấn chuột phải chọn New -> Shortcut
7.jpg

  • Gõ "cmd.exe" vào ô type, chọn next -> finish
8.jpg
  • Click chuột phải vào file cmd vừa tạo ngoài desktop, chọn properties. Trong ô Start in gõ "D:\platform-tools\" -> Apply -> Ok
9.jpg 10.jpg
  • Kết nối điện thoại với máy tính bằng cable, có yêu cầu gì xuất hiện trên điện thoại bật cho phét hết. Đảm bảo điện thoại đang ở chế độ truyền file
Screenshot_20180910-155801_Samsung_Experience_Home[1].jpg Screenshot_20180910-163918_System_UI[1].jpg Screenshot_20180910-163934_MTP_application[1].jpg
  • Mở file cmd vừa tạo ở desktop, gõ "adb devices" -> nhấn Enter. 11.jpg

Phần 2: Xoá các apps mặc định của các dòng máy samsung bằng ADB Tools
  • Mở shortcut cmd vừa tạo ở desktop gõ "adb shell"
12.jpg
  • Sử dụng cú pháp "pm uninstall -k --user 0 (tên apps)" để xoá apps cần xoá, nên copy paste cho nhanh, sau đó nhấn Enter
Ví dụ: "pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.wakeup"

13.jpg


Xoá thành công nó hiện success gì đó, do mình đã xoá hết apps và ngại làm lại nên ko có ảnh chi tiết, bác nào làm xong cho mình xin cái ảnh để bổ sung vào bài viết ạ
  • Danh sách các apps có thể xoá ko bị treo máy
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.svoice.sync
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.watchmanager
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.drivelink.stub
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.svoice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.finance
pm uninstall -k --user 0 com.android.dreams.phototable
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.sport
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.spdfnote
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.samsungapps
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.email.provider
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.ledcoverdream
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.cover.ledcover
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.desktoplauncher
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.withtv
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.memo
pm uninstall -k --user 0 com.sec.spp.push
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.shealth
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.spay
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.voicewakeup
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.voiceserviceplatform
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.sidesync30
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrsvc
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.vrsetupwizardstub
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrshell
pm uninstall -k --user 0 com.android.exchange
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.groupcast
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.service.health
pm uninstall -k --user 0 com.sec.kidsplat.installer
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.diotek.smemo
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.provider.snote
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.translator
pm uninstall -k --user 0 com.vlingo.midas
pm uninstall -k --user 0 com.sec.readershub
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.gamehub
pm uninstall -k --user 0 com.sec.everglades.update
pm uninstall -k --user 0 com.sec.everglades
pm uninstall -k --user 0 tv.peel.samsung.app
pm uninstall -k --user 0 com.sec.yosemite.phone
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.episodes
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.storyalbumwidget
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.tripwidget
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.service.travel
pm uninstall -k --user 0 com.tripadvisor.tripadvisor
pm uninstall -k --user 0 com.android.email
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.ocr

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.googlequicksearchbox
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.gm
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.tachyon
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.music
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.docs
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.maps
pm uninstall -k --user 0 com.android.chrome
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.photos
pm uninstall -k --user 0 com.google.vr.vrcore
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.videos
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.talk
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.books
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.magazines
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.plus

pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.skydrive
pm uninstall -k --user 0 com.skype.raider
pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.excel
pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.word
pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.powerpoint

pm uninstall -k --user 0 com.facebook.katana
pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system
pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager
pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services

pm uninstall -k --user 0 flipboard.boxer.app
pm uninstall -k --user 0 flipboard.app
pm uninstall -k --user 0 com.hancom.office.editor.hidden
pm uninstall -k --user 0 com.audible.application
pm uninstall -k --user 0 com.blurb.checkout
pm uninstall -k --user 0 com.cequint.ecid
pm uninstall -k --user 0 com.imdb.mobile
pm uninstall -k --user 0 com.gotv.nflgamecenter.us.lite
pm uninstall -k --user 0 com.infraware.polarisoffice5

pm uninstall -k --user 0 com.amazon.mShop.android
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.fv
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.kindle
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.mp3
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.venezia


Đây là 1 số apps mình xoá thêm do không dùng tới, đọc kĩ tên apps trước khi xoá đề phòng trường hợp cần không có để dùng.

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.wakeup
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.service
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.spage
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.visionintelligence
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.agent
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.agent.dummy
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.galaxyfinder
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.game.gamehome
pm uninstall -k --user 0 com.enhance.gameservice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.game.gametools
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.simplesharing
pm uninstall -k --user 0 com.linkedin.android
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.cocktailbarservice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.panel.naver.v
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.settings.bixby
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.taskedge
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.chromecustomizations
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.appsedge

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.SMT

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.tts
pm uninstall -k --user 0 com.android.hotwordenrollment.okgoogle
pm uninstall -k --user 0 com.android.hotwordenrollment.xgoogle

pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.sample.acquirechannels
pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.service.socket
pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.plugins.antplus
pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.server
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.easyonehand

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.andoid.bixbyvision.framework
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.andoid.app.sbrowseredge
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.andoid.app.clipboardedge
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.andoid.service.peoplestripe


Update list cho Android 9

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixbyvision.framework
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.sbrowseredge
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.clipboardedge
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.service.peoplestripe
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.aremoji
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.routines
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixbyvision.framework
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.camera.sticker.facearavatar.preload
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.ledbackcover
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.svoiceime
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.desktopmode.uiservice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.desktopcommunity
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.mirrorlink
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.systemui.bixby2

pm uninstall -k --user 0 com.google.ar.core
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.aircommandmanager
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.storysevice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.social
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.quicktool
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.rubin.app
pm uninstall -k --user 0 com.android.bips
pm uninstall -k --user 0 com.sec.hearingadjust
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.ext.services
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.ext.shared
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.applinker
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.provider.badge
pm uninstall -k --user 0 com.android.bluetoothmidiservice
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.bluetoothtest
pm uninstall -k --user 0 com.android.bookmarkprovider
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.factorykeystring
pm uninstall -k --user 0 com.sec.factory
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.emergencymode.service
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.provider.emergencymode
pm uninstall -k --user 0 com.sec.epdgtestapp
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.hwmoduletest
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.magnifier
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.mdm
pm uninstall -k --user 0 com.sec.mldapchecker
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.net.wifi.wifiguider
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.allshare.service.mediashare
pm uninstall -k --user 0 com.android.proxyhandler
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.apex
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.scloud
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.desktopmode.uiservice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.decktopcommunity
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.mateagent
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.easysetup
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.beaconmanager
pm uninstall -k --user 0 com.android.apps.tag
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.wellbeing
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.kidsinstaller
pm uninstall -k --user 0 com.diotek.sec.lookup.dictionary
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.decktopsystemui
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.watchmanager
pm uninstall -k --user 0 com.android.sharedstoragebackup
pm uninstall -k --user 0 com.android.sharedstoragebackup
pm uninstall -k --user 0 com.android.wallpaperbackup
pm uninstall -k --user 0 com.android.wallpapercropper
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.wallpaper.res
pm uninstall -k --user 0 com.sec.epdg

Update list cho note 10

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.bixby.wakeup
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.dexonpc
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.da.daagent
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.tips
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.mdx
pm uninstall -k --user 0 com.netflix.mediaclient
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.desktopmode.uiservice
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.desktopcommunity
pm uninstall -k --user 0 com.android.emergency
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.desktopsystemui
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.watchmanagerstub
pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.appmanager
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.webmanual
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.mdx.quickboard

Lưu ý: Cách này có thể áp dụng được với các dòng máy Android khác, sử dụng app Package List ở trên để check tên Pakage cần xoá. Mình đã thực hiện và test trên note 9 xoá tất cả app ở list trên, máy chạy rất mượt và pin trâu, tầm 3 ngày mình sử dụng.
Bonus vài tấm ảnh của note 9 khi đã xoá hết app và tối ưu pin
Screenshot_20180910-180022_Samsung_Experience_Home[1].jpg Screenshot_20180910-180146_Settings[1].jpg

Có gì thắc mắc khó hiểu liên hệ qua fb mình: https://www.facebook.com/hangaidep

Thành Zin

Thành Zin đang ở trên Facebook. Tham gia Facebook để kết nối với Thành Zin và những người khác mà có thể bạn biết. Facebook trao cho mọi người quyền chia sẻ và mở rộng và kết nối thế giới.
facebook.com
-Ko cần thiết phải bật OEM Unlock nhé, vẫn có thể làm vô tư chỉ cần mở USB debug thui.
Chưa có bình luận nào, bạn hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
Bạn cần Đăng nhập để bình luận bài viết
ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 - 0915.511.577